Rada Dzielnicy Ponikwoda przekazała Prezydentowi wskazania do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok.

Są to naszym zdaniem najistotniejsze sprawy dla mieszkańców naszej dzielnicy, które powinny zostać zrealizowane, a więc winny znaleźć odzwierciedlenie w budżecie miasta.

Zadania priorytetowe:

Budowa ulic: Strzembosza, Cynamonowej, Treśniowskiej

Utworzenie terenów rekreacyjnych w rejonie ulicy Węglarza i Bluszczowej

Budowa dzielnicowego basenu oraz remont boisk przy SOSW przy ulicy Weglarza

Do zadań prorytetowych załączyliśmy 20 zadań uzupełniających.

Szczegóły w dokumencie.

INFORMACJE