15 lipca 2014r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego: budowa planowanych dróg gminnych:

  • ul. Tomasza Strzembosza (na odcinku od ul. Cyprysowej do planowanego przedłużenia ul. Do Dysa),
  • ul. Cynamonowej (od planowanego przedłużenia ul. Do Dysa do ul. Dożynkowej),
  • ul. Cyprysowej (od km 0+000 do km 0+283),
  • łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy,
  • ul. Jagodowej (od km 0+000 do łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy),
  • ul. Ignacego Czumy (od łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy do ul. Tomasza Strzembosza);

Źródło i więcej

INFORMACJE