Budżet Obywatelski 2014 - ogłoszono wyniki głosowania.

Niestety, żaden z projektów lokowanych na Ponikwodzie nie wygrał w głosowaniu.

Były to projekty

małe: M-17 - 139 głosów, M-138 - 744 głosy, M-164 - 874 głosy, M-236 - 720 głosów.

oraz duże: D-22 - 1189 głosów, D-27 - 1870 głosów, D-34 - 879 głosów, D-41 - 346 głosów.

Źródło

Projekty lokowane w dzielnicy Ponikwoda.

Projekty małe, które przeszły, miały powyżej 1200 głosów, zaś duże powyżej 3900 głosów.

Zestawienie wszystkich projektów wraz z ilością oddanych na nie głosów.

INFORMACJE