Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego zaprasza do swoich placówek - oczywiście także do filli Nr 37 przy ul. Bazylianówka.

Program

1. Akcja „Nie oceniaj książki po okładce”
Akcja polegała na zapakowaniu wybranych książek w szary papier i wyeksponowaniu ich w widocznym miejscu w filii. Każda książek będzie opatrzona krótkimi hasłami opisującymi ukryty egzemplarz i zachęcającymi do wypożyczenia właśnie jej.

2. Pomaluj mój świat... kredą - malowanie kredą na chodniku przed biblioteką

3. Konkurs na dokończenie zdania: „Wybieram bibliotekę, bo...”.

4. Akcja promująca czytelnictwo: sesja zdjęciowa czytelników podczas lektury ulubionej książki

 

nocbibliotek2015

INFORMACJE