Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza na wykład

 

Dialog tradycji z nowoczesnością
w twórczości Jerzego Tyburskiego

8 czerwca 2015, godz. 16.30

ul. Bazylianówka 85 Lublin, tel. 81 742-12-87

 

Wykład wygłosi Katarzyna Mazur.

Wydarzenie w ramach Lubelskich Dni Seniora.

 

Jerzy Tyburski urodził się w Lubaczowie w 1964 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie studia historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Był wielokrotnienagradzany i wyróżniany jako twórca oraz jako animator kultury.Od 1990 roku działa jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od roku 2000 pełni funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska. Jego prace znajdują się
w zbiorach BWA-Galeria Zamojska oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Bierze udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych.

 

Wykładowi towarzyszy wystawa „Nieznane szkice i rysunki Jerzego Tyburskiego” trwająca od 1 do 30 czerwca.

INFORMACJE