Członkowie Rady Dzielnicy Ponikwoda kadencji 2015-2019

 • Bach Cezary - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Batyra Mariusz - członek Zarządu Rady Dzielnicy (sekretarz)
 • Boczek Radosław
 • Budzyńska Justyna wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 • Gawryszek Tomasz
 • Górnik Paweł - członek Komisji Rewizyjnej
 • Kicińska Kinga - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 • Małecki Tomasz - Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy
 • Mazurek Mateusz
 • Miszczuk Jerzy
 • Ochmiński Jacek - członek  Zarządu Rady Dzielnicy
 • Sagan Marek - Przewodniczący Rady Dzielnicy
 • Skrzek Krzysztof - członek  Zarządu Rady Dzielnicy
 • Studziński Michał - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Wajrak Stanisław - członek Komisji Rewizyjnej

 

Obszar i zakres działania

Granice dzielnic i Rady Dzielnic zostały uchwalone przez Radę Miasta Lublin 23 lutego 2006roku.

Akt prawny:

Statut Dzielnicy Ponikwoda (pdf).

Źródło: Uchwała nr 902/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zniesienia w Mieście Lublin Osiedla Ponikwoda, utworzenia w Mieście Lublin Dzielnicy Ponikwoda oraz nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda.

Oraz poprawka błedu pisarskiego - zmiana ul. Wilczej na ul. Pankiewicza z 27-06-2013


Rady Dzielnic zajmują się aspektami funkcjonowania dzielnicy mającymi bezpośredni wpływ na jej mieszkańców. Opiniują działanie infrastruktury, poziomu bezpieczeństwa planowane inwestycje etc.
Pełniejsze zestawienie zadań Rady Dzielnicy znajduje się na stronach Urzędu Miasta Lublin.

Granice dzielnicy wyznacza: Od południa: Bystrzyca – tory PKP - ul. Świdnicka – ul. Kasztanowa – ul. Niepodległości – ul. Trześniowska - ul. Koryznowej - ul. Pankiewicza - ul. Malczewskiego - obejmuje Cmentarz Rzymsko–Katolicki aż do ul. Dolińskiego – ul. Unicka - Al. Spółdzielczości Pracy

Mapa

 

INFORMACJE