Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Więcej informacji na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

W bibliotece "Na Baszylianówce" - filia Nr 37 odbędzie się II Przegląd Teatralny.

INFORMACJE