18 sierpnia Rada Dzielnicy Ponikwoda zaprasza mieszkańców na spotkanie, na którym będą się mogli Państwo zapoznać uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego okolic ulicy Dożynkowej. Chodzi przede wszystkim o teren, na którym obecnie są prowadzone prace nad infrastrukturą wodociągową.

W tym dniu będą przyjmowane wnioski do projektu zmiany według pisma z 2 lipca 2014.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18stej w Przedszkolu Entliczek-Pentliczek, Dożynkowa 19.

entliczek-pentliczek

Dziękujemy właścicielom przedszkola Entliczek - Pentliczek za nieodpłatne udostępnienie lokalu.

INFORMACJE