Rada Dzielnicy Ponikwoda uchwaliła większością głosów stanowisko na temat zbycia działek na rzecz Archidiecezji Lubelskiej. Poniżej treść stanowiska:

Rada Dzielnicy Ponikwoda działając na podstawie Statutu Rady (§ 5, ust. 6 „zgłoszenie uwag i wniosków dotyczących sprzedaży miejskich nieruchomości gruntowych na terenie Dzielnicy) przedkłada wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w rejonie dzielnicy Ponikwoda.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców i rozwój infrastruktury publicznej w dzielnicy w świetle wyłożonego w dniu 13 listopada 2015 roku projektu budżetu miasta na 2016 rok zarówno członkowie Rady jak też mieszkańcy którzy się wypowiadają na ten temat czują się bardzo zawiedzeni brakiem obiecywanych inwestycji w dzielnicy.

Od lat Rada Dzielnicy oraz mieszkańcy zgłaszają co roku brak na terenie naszej dzielnicy tak ważnych obiektów jak przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa, czy tereny rekreacyjne, dlatego też, uważamy, że Rada Miasta Lublin powinna wziąć pod uwagę pierwszeństwo wieloletnich działań mieszkańców oraz przyjąć zasadę, że potrzeby mieszkańców powinny być najważniejsze, a były wyrażane wcześniej i to wielokrotnie zarówno aktywnością Rady jak i mieszkańców.

Przede wszystkim brakuje w projekcie budżetu rozpoczęcia prac nad projektowaniem obiektu kulturalno-oświatowego którego budowę poparli Radni Miasta Lublin w głosowaniu nad uchwalą intencyjną w tej sprawie. To jedna z najważniejszych inwestycji. W postulatach mieszkańców znajdowała się również budowa publicznego żłobka na działce przy ulicy Bluszczowej.

Brak publicznych terenów rekreacyjnych to kolejny bardzo duży problem w dzielnicy. Działka nr 4/3 objęta zbyciem przy ulicy Narcyzowej była przedmiotem zgłoszonego projektu D-40 w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok pod tytułem: Budowa Nowoczesnego Parku Rozrywki i Rekreacji Rodzinnej w Lublinie "Lubelandia". W głosowaniu projekt otrzymał 740 głosów poparcia.

W związku z potrzebami inwestycyjnymi dzielnicy Ponikwoda wyrażamy stanowisko, iż zbycie wyżej wspomnianych działek będzie niekorzystne dla przyszłego rozwoju dzielnicy i jest niezgodne z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców oraz wnioskujemy aby do budżetu na rok 2016 wprowadził budowę terenów rekreacyjnych z siłownią na powietrzu w rejonie dzielnicy.

Dokument do pobrania

INFORMACJE