Zachęcamy do głosowania!

Prosimy o zapoznanie się z projektami.

plakat bo2017

Według naszej opinii najbardziej dzielnicy są potrzebne miejsca rekreacyjne, dlatego też te projekty uważamy za najważniejsze.

Są to

PROJEKT DUŻY:
D - 18 Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe Ponikwody – Przyjazna Dolina i Wzgórze Widokow - ul. Węglarza i ul. Bluszczowa

PROJEKTY MAŁE:
M - 28 Zwiększenie funkcjonalności boiska trawiastego przy ul. Magnoliowej 8, LCKZiU
M - 89 Wykonanie skweru rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem
i siłownią na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w rejonie ul. Bluszczowej

Mapka projektów lokowanych na Ponikwodzie

mapka bo2017

W bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego można głsować na 1 projekt duży i jeden mały.

Głosować można przez Interenet na portaluu http://obywatelski.lublin.eu/ lub oddając głos do urn:

Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Bazylianówka 85

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ul. Kasztanowa 1

Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Magnoliowa 8

Siedziba Rady Dzielnicy Ponikwoda, ul. Owocowa 6

Śledź wydarzenie na Facebooku

 

INFORMACJE